Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo
vasario 7, 2020

Augalų apsaugos produktai (AAP) – tai pesticidai, naudojami pasėliams apsaugoti. ES pagrindu siekiama tausaus AAP naudojimo, sumažinant rizikas ir poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir skatinant integruotąją kenkėjų kontrolę. Audito Rūmai nustatė, kad Komisija ir valstybės narės ėmėsi veiksmų, kuriais skatinamas tausus AAP naudojimas, tačiau pasiekta ribota pažanga vertinant ir mažinant susijusias rizikas. Integruotosios kenkėjų kontrolės taikymas yra privalomas ūkininkams, tačiau ją taikyti nereikalaujama norint gauti išmokas pagal bendrą žemės ūkio politiką, o vykdymo užtikrinimas yra silpnas. Turimi ES statistiniai duomenys ir nauji rizikos rodikliai nerodo, kiek politika buvo sėkminga siekiant tausaus AAP taikymo. Teikiame rekomendacijas dėl integruotosios kenkėjų kontrolės tikrinimo ūkio lygmeniu, AAP statistinių duomenų gerinimo ir geresnių rizikos rodiklių parengimo.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Panašios naujienos
balandžio 8, 2020
Efektyvi kova su obuoliniu vaisėdžiu

LR Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos […]

kovo 30, 2020
Apie tinkamą augalų apsaugos produktų pakuočių skalavimą

Startuojant pavasario darbams laukuose, siekdama skatinti ūkininkus tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes, Lietuvos augalų apsaugos asociacija (LAAA) parengė gerosios […]

Partneriai
zemes ukio rumai logo