PolitikaŽUR Naujienos

LR ŽŪR protesto akcijai Briuselyje suvienijo 5 šalių žemdirbius

Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai drauge su Lenkijos Žemės Ūkio Rūmais š. m. gruodžio 12 d. Briuselyje (Belgija) Europos Vadovų Tarybos metu, kai svarstomi esminiai ES biudžeto klausimai, organizavo protesto akciją.

Prie lietuvių ir lenkų protestuotojų prisijungė Čekijos ir Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai.

„Esame daug stipresni ir mūsų balsas daug plačiau girdimas, kai suvienijame savo jėgas. Privalome siekti teisingos ES politikos Lietuvos žemdirbiams ir kaimo gyventojams, nes ES vertybės yra bendros valstybėms narėms, kurių visuomenėje vyrauja integracija, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir nediskriminavimas. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų europietiško gyvenimo būdo dalis, kurios sudaro ES pagrindą ir yra apibrėžtos Lisabonos sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.  Žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika, todėl visoms ES narėms turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos”, – sako LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus.

Protesto akcijos dalyvius aplankė LR Prezidentas Gitanas Nausėda, kuris padėkojo už pilietiškumą ir palaikymą bei pažymėjo, kad kritikuos Europos Komisijos siūlymą iki 2027 metų išmokas ūkininkams už dirbamos žemės hektarą padidinti nuo 181 iki 204 eurų, kai dabar ES šalių žemdirbiams skiriamų išmokų vidurkis siekia 266 eurus. „Tai labai sunkiai dera su lygiomis konkurencijos sąlygomis ir dėl tos priežasties ne tik mes, žinoma, bet ir daug kitų centrinės Europos šalių esame pasirengę derėtis“, – sakė prezidentas.

Protesto dalyvius taip pat aplankė europarlamentarai Juozas Olekas, Bronis Ropė ir Petras Auštrevičius.

Lietuvos protestuotojų gretose LR ŽŪR organizacijų lyderiai – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos valdybos narys Vytautas Barkauskas, Šakių ir Ukmergės rajono žemdirbių asociacijų atstovai, ūkininkai iš Rokiškio, Telšių, Biržų, Šilalės, Ukmergės, Švenčionių, Kelmės rajonų ir Rietavo sav.

***

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai siekia teisingos ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP).

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pasiūlytas tiesioginių išmokų konvergencijos scenarijus rodo, kad šis procesas ir toliau vyks labai lėtai, išmokos iki ES vidurkio bus didinamos vos po 2 proc. kasmet, ir tik 2027 m. Lietuvos tiesioginių išmokų vidurkis turėtų pasiekti 204 Eur už ha lygį, arba tik 79 proc. ES vidurkio.

Šiandien ES tiesioginių išmokų vidurkis yra apie 266 Eur. Lietuva yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos.

Šalies Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pažymi, jog sieks, kad Lietuvai naujajame 2021–2027 metų ES biudžete būtų užtikrintos didesnės išmokos žemdirbiams ir kaimo plėtrai, skirtos mažinti regionų ekonominį atsilikimą, todėl protesto akcija turėtų padėti Prezidentui derybose.

Tiesioginių išmokų vidurkis ES – 266 EUR

Planuojamos TI naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu

***

2018 m. LR ŽŪR organizuotos protesto akcijos

LR ŽŪR per 2018 m. organizavo 2 protesto akcijas Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susirinkimų metu.

Pirmoji akcija organizuota 2018 m. spalio 18 d. Protesto akcijoje dalyvavo 4 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos atstovai.

Protesto akcijos dalyvius aplankė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas lenkas Czeslaw Adam Siekierski, atstovus priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys Dermot Ryan.

Pareigūnams įteikti žemdirbių reikalavimai – tiesioginės išmokos, siekiančios ES vidurkį, esamo lygio KP lėšos, „lubos“ valstybės paramai, paramos paprastinimas, parama jauniems ir naujiems ūkininkams.

Antroji akcija organizuota 2018 m. gruodžio 13 d., kurioje dalyvavo 5 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Protestuotojus aplankė Czeslaw Adam Siekierski kabineto atstovas.

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas drauge su Latvijos ir Estijos atstovais, susitiko su Europos Komisaru Valdžiu Dombrovskiu.

LR ŽŪR surengtai tarptautinei protesto akcijai buvo iš anksto pasirengta, protesto akcijos dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos – iš anksto parengė bendrą kreipimąsi, kuriame buvo nurodyti penki reikalavimai:

  • Tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu – ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  • Parama Kaimo plėtros programai – ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  • Vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos žemės ūkio paramos schemoms – įskaitant Kaimo plėtros programą;
  • Radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta;
  • Konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

***

PROTESTO  AKCIJŲ PAGALBA IŠKOVOTI REZULTATAI 2014 – 2020 M. LAIKOTARPIUI

Kai 2013 m. Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka 144 Eur, LR ŽŪR organizavo 4 protesto akcijas, kurių dėka buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur.

Taigi, 2019 m. gruodžio mėn. 12 d. organizuojama protesto akcija Europos Vadovų Tarybos metu bus jau 7-oji Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų organizuojama akcija Briuselyje. 

Nuotraukoje: 2018 m. spalio 18 d. LR ŽŪR organizuotos protesto akcijos dalyviai. Protesto akcijoje dalyvavo 4 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos atstovai.

X