Vadovybė
Pirmininkas
DR.Arūnas Svitojus
Vicepirmininkas
Algis Baravykas
Vicepirmininkas
Vytautas Buivydas

Taryba

Pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus
Algis Baravykas
Vytautas Buivydas
Zofija Cironkienė
dr. Algis Gaižutis
dr. Česlovas Tallat-Kelpša
Jonas Kuzminskas
dr.Edvardas Gedgaudas
Saulius Daniulis
Mindaugas Kinderis
Sigitas Dimaitis
Adolfas Jasinevičius
Virginija Žliobienė
Algimantas Lūža
Andrėjus Gediminas Jakas
Vitalija Kuliešienė
Alfonsas Bagdonas
Algirdas Valaiša
Vidas Juodsnukis
Steponas Puipa
Albertas Sekonas
Vaidutė Stankevičienė
Donatas Montvila

Prezidiumas

Dr. Arūnas Svitojus
Vytautas Buivydas
Dr. Edvardas Gedgaudas
Vidas Juodsnukis
Česlovas Tallat-Kelpša
Mindaugas Kinderis

Revizijos komisija

Pirmininkas
Milda Dapkevičienė
Narys
Rasa Jatulienė
Narys
Vika Eva Jakaitienė

PROCEDŪRŲ IR ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas
Česlovas Tallat-Kelpša
Pirmininko pavaduotoja
Viktorija Švedienė
Narys
Antanas Sviderskis
Narys
Laura Mišeikienė
Narys
Adolfas Jasinevičius
Narys
Algimantas Morkūnas
Narys
Virginija Žliobienė
Sekretorė
Sonata Kisielienė

EKOLOGINĖS IR TAUSOJANČIOS APLINKĄ GAMYBOS KOMITETAS

Komiteto pirmininkas
Saulius Daniulis
Sekretorė
Edita Karbauskienė
Lietuvos daržovių augintojų asociacija
Zofija Cironkienė
Lietuvos vynuogininkų asociacija
Steponas Puipa
Pramoninių uogynų augintojų asociacija
Adolfas Jasinevičius
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
Vygantas Šližys
Skuodo rajono žemdirbių asociacija
Donatas Valančiauskas
Biržų rajono žemdirbių asociacija
Valerija Gražinienė
Lietuvos ekologinių ūkių asociacija
Mindaugas Petkevičius
Lietuvos šiltnamių asociacija
Donatas Montvila
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
Mindaugas Petkevičius
Ukmergės rajono žemdirbių asociacija
Algirdas Valaiša

KOOPERACIJOS VEIKLOS KOMITETAS

Komiteto pirmininkas
Jonas Kuzminskas
Sekretorė
Aušra Žliobaitė
Lietuvos daržovių augintojų asociacija
Martynas Laukaitis
Lietuvos šiltnamių asociacija
Donatas Montvila
Pramoninių uogynų augintojų asociacija
Adolfas Jasinevičius
Jonavos rajono žemdirbių asociacija
Alfonsas Bagdonas
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
Gintaris Petrėnas
Asociacija Lietuvos kredito unijos
Daiva Kuršelytė
Lietuvos ūkininkių draugija
Virginija Žliobienė
Lietuvos miško savininkų asociacija
Algis Gaižutis
Lietuvos ekologinių ūkių asociacija
Mindaugas Petkevičius
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga
Vidas Juodsnukis

KAIMO PLĖTROS KOMITETAS

Komiteto pirmininkas
Vidas Juodsnukis
Sekretorė
Simona Švoilaitė
Lietuvos daržovių augintojų asociacija
Zofija Cironkienė
Pramoninių uogynų augintojų asociacija
Adolfas Jasinevičius
Molėtų rajono žemdirbių asociacija
Andrius Mikalauskas
Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija
Andrėjus Gediminas Jakas
Lietuvos miško savininkų asociacija
Algis Gaižutis
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
Mindaugas Kinderis
Skuodo rajono žemdirbių asociacija
Rokas Rozga
Lietuvos ūkininkių draugija
Virginija Žliobienė
Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“
Vitalija Kuliešienė
Biržų rajono žemdirbių asociacija
Steponas Staškevičius
Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Vida Jasinevičienė
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
Lina Meilutė-Datkūnienė
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
Nijolė Barkauskienė
Lietuvos galvijų veislių asociacija
Edvardas Gedgaudas
Ukmergės rajono žemdirbių asociacija
Algirdas Valaiša

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOMITETAS

Komiteto pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus
Sekretorė
Vaida Leščauskaitė
Lietuvos daržovių augintojų asociacija
Zofija Cironkienė
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
prof. dr. Vidmantas Bižokas
Pramoninių uogynų augintojų asociacija
Adolfas Jasinevičius
Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
Algis Baravykas
Lietuvos miško savininkų asociacija
dr. Algis Gaižutis
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
Andrius Baublys
Lietuvos ūkininkių draugija
Virginija Žliobienė
Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“
Vitalija Kuliešienė
Lietuvos ekologinių ūkių asociacija
Saulius Daniulis
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga
Vidas Juodsnukis
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
Mindaugas Maciulevičius
Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
Vytautas Buivydas

VEISLININKYSTĖS KOMITETAS

Komiteto pirmininkas
dr. Edvardas Gedgaudas
Sekretorė
Renata Baltrušienė
Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
Algis Baravykas
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
Laura Mišeikienė
Lietuvos ristūnų sporto asociacija
Arūnas Cicėnas
Lietuvos avių augintojų asociacija
Žilvinas Augustinavičius
Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų asociacija
prof. dr. Artūras Stimbirys
Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija
dr. Rūta Šveistienė
VŠĮ Respublikinė lenktyninių žirgų lyga
Vidmantas Isoda
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
Alvydas Pečiulaitis
Biržų rajono žemdirbių asociacija
Vaidutė Stankevičienė
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
Algimantas Lūža

VETERINARIJOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETAS

Nijolė Barkauskienė
Albertas Sekonas
Kęstutis Juozas Saikevičius
Stasys Svetlauskas
Žilvinas Augustinavičius
Agnietė Švedaitė

NACIONALINIS PIENININKYSTĖS KOMITETAS

Vidmantas Bižokas
Bronius Markauskas
Edvardas Gedgaudas
Jonas Vilionis
Algirdas Leščiauskas
Mindaugas Petkevičius
Nariai
Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmų narių sąrašas