Aptarti aktualūs klausimai
sausio 21, 2020

Sausio 20 d., Briuselyje Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis susitiko su ES aplinkosaugos ir vandenynų komisaro Viginijaus Sinkevičiaus kabineto vadovu Marijumi Vaščiaga ir ES Aplinkosaugos generalinio direktorato (DG-ENVI) politiniu patarėju gamtos apsaugos klausimais Joseph van der Stegen. Susitikime dalyvavome Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) viceprezidentas ir LMSA taip pat dalyvavo ELO generalinis sekretorius Thierry de l’Escaille, ELO mokslo reikalų direktorius Jurgen Tack ir ELO specialusis patarėjas aplinkosaugos klausimais Konstantinos Kostopoulos.

 

Susitikimo metu aptarti ES žemės ir miško savininkams aktualūs klausimai, kurie siejasi su naujuoju ES žaliuoju susitarimu, atnaujinamomis ES Bioįvairovės ir ES Miškų strategijomis, ES gamtosauginių teisės aktų (Paukščių ir Buveinių direktyvų) įgyvendinimu. Aptarėme Europinės svarbos buveinių inventorizavimo ir jų apsaugos priemonių nustatymo bei realizavimo iššūkius nacionaliniu lygmeniu (Lietuvos ir Latvijos pavyzdžiu), NATURA 2000 tinklo įgyvendinimo priemones, įjungiat žemės ir miško savininkus kaip tiesioginius partnerius, o ne kažkokius trečiosios šalies atstovus. Buvo inicijuoti pasiūlymai, kaip tinkamiau suderinti ES finansinę paramą per kaimo plėtros programos priemones, aptarti kiti aktualūs klausimai.

Tikimasi, kad susitikimas prisidės prie labiau subalansuotų sprendimų aplinkosaugos srityje ir geresnio bendradarbiavimo ateityje.

LMŽSA informacija

 

Top naujienos

Ar ūkininkui reikia mokytis?

Panašios naujienos
vasario 11, 2020
Vokiečių patirtis tvarkant kinivarpų pažeistus miškus

Aukšto rango Švedijos miškų administracijos „Skogsstyrelsen“ delegacija nesenai aplankė Bavarijos valstybinio miško (BaySF) Wasserburg miškų urėdiją  norėdama sužinoti daugiau apie […]

sausio 24, 2020
LR ŽŪR ordinas miškininkų lyderiui Algiui Gaižučiui

Sausio 23 d. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) nariai rinkosi į išvykstamąjį Valdybos posėdį Rokiškyje.   Posėdyje dalyvavo […]

liepos 30, 2019
LMŽSA renginys