Politika

PolitikaŽUR Naujienos

Diskusijos dėl Kooperatyvų įstatymo tobulinimo

LR Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Kooperacijos veiklos komiteto (KVK) nariai energingai diskutavo dėl Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I164 nuostatų tobulinimo. Posėdyje komiteto nariai aptarė minėto įstatymo nuostatų tobulinimo galimybes ir sprendimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei stiprintų pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto...
Politika

DĖL PARAMOS PROTESTO AKCIJAI

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmų taryba š. m. spalio 25 d. nutarė tęsti žemdirbių ir kaimo gyventojų interesų atstovavimą ES institucijose ir kovoti dėl lygių konkurencinių sąlygų ūkininkams ir lėšų, skiriamų kaimo plėtrai. Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai drauge su Lenkijos Žemės Ūkio Rūmais š. m. gruodžio 12 d. Briuselyje (Belgija)...
Politika

Kviečiame teikti siūlymus

Užsitęsus deryboms dėl naujojo BŽŪP, Europos Komisija š. m. spalio 31 d. pateikė pasiūlymą, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės ūkio garantijų fondo, taip pat keičiamos eilės reglamentų išteklių skirstymo nuostatų. Šis reglamentas bus taikomas...
Be kategorijosPolitika

Seimo komitetuose – apie artimesnes ir tolimesnes finansines perspektyvas

Trečiadienį Seimo komitetuose buvo svarstomi klausimai, susiję su artimesnėmis bei tolimesnėmis finansinėmis perspektyvomis. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) domėjosi, kokios būklės šiuo metu yra 2021–2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano rengimas, o Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) svarstė 2020 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių...
Politika

Kaip paskatinti kooperaciją?

Lapkričio 19 d. Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio rūmų organizacijų – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, ir šios asociacijos narys - Kooperatyvo „Eko tikslas" direktorius Mindaugas Petkevičius, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja...
NaujienosPolitika

Seimo komitete aptarti Vyriausybės projektai

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) nepritaria skubotiems ar abejotino tikslingumo, su socialiniais partneriais menkai derintiems sprendimams. Tokių klausimų trečiadienio KRK posėdžio darbotvarkėje buvo ne vienas. Žemės ūkio rūmų vicepirmininko Algio Baravyko ir direktoriaus Sigito Dimaičio pozicija gvildentais klausimais sutapo su Seimo komiteto nuomone. Nepritarė VAT jungimui prie VMVT  KRK pateiktas...
NaujienosPolitika

Kandidatai į EP pažadėjo daugiau dėmesio žemės ūkiui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) nariai, asociacijų bei sąjungų vadovai, lyderiai, žemdirbiai gegužės 21 d. Kaune egzaminavo kandidatus į Europos Parlamentą (EP). Priminsime, kad rinkimai į EP įvyks šį sekmadienį. Lietuva turės išsirinkti tik 11 narių. Iš viso šiuo metu EP yra 751 narys, o pasitraukus Jungtinei Karalystei...
NaujienosPolitika

Valstybės valdomos veislininkystės įmonės: nei pirmyn, nei atgal

Atsisakyti nebūdingų komercinių paslaugų bei mažų įmonių, kurių funkcijas gali atlikti kiti rinkos subjektai – tai šios Vyriausybės nuostata, pagrįsta tarptautine praktika bei logika; tai rekomendavo ir Ekonominės bendrijos ir plėtros organizacija. Nuostatą palaiko ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR). Tačiau atėjus sprendimų laikui, iškyla įvairiausių kliūčių. LR...
NaujienosPolitika

Seimo komitete – ateities dokumentų juodraščiai

Kaip gyvensime toliau – šiandien tai svarbiausias klausimas, kuris svarstomas įvairiais aspektais ir įvairiu formatu. Trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitetui (KRK) Žemės ūkio ministerija pristatė, kaip sekasi rengti  2021-2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą bei Melioracijos įstatymo „juodraštinį“ projektą. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas...
NaujienosPolitika

Ar valdžios atstovai ištesės pažadus? 

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) nariai kovo 21 d. Ukmergėje surengtame ataskaitiniame susirinkime  ( str. zur.lt : „Problemų griūtis ant ūkininkaujančių ekologiškai“ https://www.zur.lt/lt/problemu-griutis-ant-ukininkaujanciu-ekologiskai/#more-12278) be užuolankų šalies valdžiai kėlė daug aštrių klausimų į kuriuos valdžios atstovai nesugebėjo atsakyti. Susirinkime priimtoje rezoliucijoje LEŪA nariai valdžiai iškėlė konkrečius reikalavimus. Valdžiai atsisakius susikaupusias problemas...
NaujienosPolitika

Skirtingos reakcijos dėl BŽŪP ateities

EP balsavimas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities susilaukė skirtingų reakcijų iš lobistų ir nevyriausybinių organizacijų. Savaitės pradžioje Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas balsavo dėl BŽŪP ateities. Parlamentarų siūlomi pakeitimai sulaukė nemažai nevyriausybinių organizacijų reakcijų. „Copa-Cogeca“ pabrėžė, jog AGRI komiteto balsavimas dėl BŽŪP ateities suteikė kiek daugiau...
1 2
Puslapis 2 iš 2
X