Management

President
dr. Arūnas Svitojus
Vice president
Algis Baravykas
Vice president
Vytautas Buivydas

Presidium

Dr. Arūnas Svitojus
Vytautas Buivydas
dr. Edvardas Gedgaudas
Vidas Juodsnukis
dr. Česlovas Tallat-Kelpša
Mindaugas Kinderis

Revizijos komisija

Pirmininkas
Milda Dapkevičienė
Narys
Rasa Jatulienė
Narys
Vika Eva Jakaitienė

PROCEDŪRŲ IR ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas
Česlovas Tallat-Kelpša
Pavaduotoja
Viktorija Švedienė
Sekretorė
Sonata Kisielienė
Narys
Antanas Sviderskis
Narys
Laura Mišeikienė
Narys
Adolfas Jasinevičius
Narys
Algimantas Morkūnas
Narys
Virginija Žliobienė
Partneriai
zemes ukio rumai logo