Perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, sukūrimo paslaugos
Tikslas Sukurti inovatyvią Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemą, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirtą laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai
Perkamas objektas Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistema, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirta laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai.
Statusas Vyksta I ikiprekybinio pirkimo etapas
Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma Ikiprekybinio pirkimo sąlygos LT (Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 10:00 val.)
Kontaktas pasiteirauti ​ ikiprekybiniai@zur.lt

 

X