IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI

Perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemos, paremtos aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, sukūrimo paslaugos
Tikslas Sukurti inovatyvią Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistemą, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirtą laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai
Perkamas objektas Afrikinio kiaulių maro kontrolės sistema, paremta aerodistanciniais metodais ir mašininio mokymosi algoritmais, skirta laukinių šernų stebėsenai ir apskaitai.
Statusas Vyksta I ikiprekybinio pirkimo etapas
Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma Ikiprekybinio pirkimo sąlygos LT (patikslintas ikiprekybinio pirkimo sąlygų IV skyrius ir pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2020 m. balandžio 20 d. 10 val)
Kontaktas pasiteirauti ​ ikiprekybiniai@zur.lt

Klausimai ir atsakymai:

Gyvūnų (šernų) koordinatės fiksuojamos faktiniu jų stebėjimų momentu fiksuojant jų geeolokaciją ir laiką. Net ir apdorojus duomenis kelių dienų bėgyje, gauti rezultatai manytina atitiks projekte iškeltus reikalavimus

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

3-4 dienų laikotarpis duomenų apdorojimui yra sąlygotas potencialiai didelių duomenų kiekiu (duomenų apimtis lems teritorijos erdvinė aprėptis, galimai jutiklių parametrai (erdvinė ir spektrinė skiriamoji geba, greitaveika, duomenų formatas), apdorojimo procedūrų reikalavimai ir kt. )). Aukštos skiriamosios gebos vaizdinės (ar kitokio pobūdžio, pavyzdžiui spektrinės) medžiagos ir duomenų analizė bei apdorojimas, o taip pat rezultatų suformavimas ir pateikimas dažnai reikalauja didelių techninių resursų ir laiko sąnaudų. Be to, turint omenyje, kad stebėsena bus atliekama sudėtingomis sąlygomis (aprėpiant ne tik atvirų laukų plotus, tačiau ir miškingas, pelkingas, krūmingas ir kitokio pobūdžio teritorijas), objektų identifikavimui ir atpažinimui yra būtini mašininio mokymo algoritmai, kurie laukinių šernų individus gebėtų atpažinti ir pagal eilę, jų gyvenseną, elgseną, fiziologiją ir anatomiją apibūdinančių parametrų.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kliento programinė įranga yra kuriamos sistemos dalis, gebanti atvaizduoti minimus skirtingus skaitmeninius GIS sluoksnius.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

„Kliento programinė įranga“ šiuo atveju turima omenyje kuriamos sistemos dalis, kuri veikia kaip sąsaja tarp kliento ir duomenų apdorojimo programinės įrangos dalies. Būtent komunikacijos tarp šių dviejų komponentų sukūrimas ir yra numatyta kaip atskira užduotis.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Mokslo ir meno krypčių klasifikatoriai yra patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 (2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/064e79a22a4f11e9a505bd13c24940c9/ZJMNxsaspI 

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Atsižvelgiant į pastabą, Pirkimų komisija išplėtė vyr. tyrėjui taikomus kvalifikacinius reikalavimus (Ikiprekybinių pirkimo 34.5.2. punktas), įtraukiant galimą technologijos mokslų (įskaitant Elektros ir elektronikos inžinerija, Informatikos inžinerija, Matavimų inžinerija, kt.) patirtį.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Dalyvis turi atitikti visus 34.1–34.7 punktuose nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 34.1–34.4 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės partneris atskirai, o 34.5–34.7 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupė.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

MTEP projektams būtų priskiriami, projektai kurie buvo finansuoti pagal „Inostartas“, „Inočekiai“, Horizontas 2020 ar Europos kosmoso agentūros PECS programas. Apginta mokslų daktaro disertacija negali būti laikoma MTEP projektu.

Comment on this FAQ

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Load More

Ar ūkininkui reikia mokytis?

Partneriai
zemes ukio rumai logo