Naujienos

Konsultavimas

303Peržiūrų

Žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą

ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS

Lietuvai dalyvaujant bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinime, svarbu skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą, užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programa apima žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų kaimo gyventojų informavimą apie:

  • gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimą;
  • kooperacijos žemės ūkyje plėtrą;
  • žemės ūkio verslo planavimą ir veiklos teisinius klausimus.

Žemės ūkio rūmų konsultantai siekia kokybiškai, kvalifikuotai ir sistemingai konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektus ir teikti individualias konsultacijas, organizuoti konsultacinius renginius, kurie padėtų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pasinaudojant konsultavimo paslaugomis gerinti savo ekonominę ir aplinkosaugos veiklą ir prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo.

Maloniai kviečiame kreiptis (rašyti el. paštu ar skambinti)  į Žemės ūkio rūmų konsultantus Jums rūpimais klausimais:

Eil. Nr. Konsultanto vardas, pavardė Konsultanto kontaktai

El. pašto adresas ir

telefono nr.

Konsultanto konsultavimo

veiklos sritis

Rajonai, kuriuose teikiamos konsultacijos
1. Irmina Kudarauskienė i.kudarauskiene@zur.lt

 

Tel. + 370 699 15 891

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Pagal poreikį visuose rajonuose
2. Juozas Jankauskas j.jankauskasa@zur.lt

 

Tel. + 370 650 54 773

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas. Vilkaviškio r.
3. Dr. Edita Karb

auskienė

e.karbauskiene@zur.lt

 

Tel. + 370 614 08 793

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas. Kaunas
4. Aušra Žliobaitė a.zliobaite@zur.lt

 

Tel. + 370 699 15 908

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
5. Lina Pukaitė-Malinauskienė l.malinauskiene@zur.lt

 

Tel. + 370 682 10 914

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas. Kauno r.
6. Laima Buitkienė l.buitkiene@zur.lt

 

Tel. + 370 611 35 851

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
7. Simona Švoilaitė s.svoilaite@zur.lt

 

Tel. + 370 620 96 399

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
8. Stasė Ankštutienė  

s.ankstutiene@zur.lt

 

Tel. + 370 610 64 147

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas. Alytaus r., Šalčininkų r.
9. Skaidrutė Žuvelaitienė s.zuvelaitiene@zur.lt

Tel. + 370 611 35 861

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Raseinių r.
10. Zenonas Prašmantas z.prasmantas@zur.lt

Tel. + 370 611 35 862

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Biržų r.
11. Juozas Steponas j.steponas@zur.lt

Tel. + 370 611 35 852

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Pasvalio r.,

Pakruojo r.

12. Janė Mandeikienė  

j.mandeikiene@zur.lt

Tel. + 370 611 35 826

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Trakų r.,

Elektrėnų sav.

13. Aldona Noreikienė a.noreikiene@zur.lt

Tel. + 370 611 35 828

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Akmenės r.
14. Rūta Čaplinskienė r.caplinskiene@zur.lt

Tel. + 370 611 35 853

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Mažeikių r., Skuodo r.
15. Laimė Teresė Ramonienė l.ramoniene@zur.lt

 

Tel. + 370 614 14 706

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Molėtų r.
16. Rimantas Valiukas  

r.valiukas@zur.lt

 

 

Tel. + 370 611 35 843

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Šakių r.
17. Marė Teresė Gritėnienė m.griteniene@zur.lt

 

 

Tel. + 370 611 35 856

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

 Jonavos r.
18. Albertas

Sekonas

 

a.sekonas@zur.lt

 

Tel. + 370 610 64 153

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Ignalinos r., Zarasų r.
19. Birutė Gustienė b.gustiene@zur.lt

 

Tel. + 370 658 25 961

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Šilutės r.
20. Marijonas Mitkus  

m.mitkus@zur.lt

 

Tel. + 370 685 06 687

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Kaišiadorių r.
21. Jūratė
Jodeikienė
j.jodeikiene@zur.lt

 

Tel. + 370 699 15 943

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Kėdainių r.
22. Danguolė Kuzmienė d.kuzmiene@zur.lt

 

Tel. + 370 682 23 141

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Panevėžio r.,

Kupiškio r.

23. Gitana

Šimkienė

g.simkiene@zur.lt

 

Tel. + 370 650 54 793

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Pagėgių sav.
24. Lina Meilutė-Datkūnienė l.datkuniene@zur.lt

 

Tel. + 370 616 03 936

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.

 

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Rokiškio r.
25. Rimantė Misiūnienė r.misiuniene@zur.lt

 

Tel. + 370 652 99 238

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.

Joniškio r.
26. Vaida Leščauskaitė v.lescauskaite@zur.lt

 

Tel. + 370 652 99 794

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
27. Ernesta Dekaminavičienė e.dekaminaviciene@zur.lt

 

Tel. + 370 630 96 186

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Pagal poreikį visuose rajonuose
28. Rasa Buzienė r.buziene@zur.lt

 

Tel. + 370 655 08 118

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.

Pagal poreikį visuose rajonuose
29. Renata Baltrušienė r.baltrusiene@zur.lt

 

Tel. + 370 610 64 149

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Pagal poreikį visuose rajonuose
30. Albertas Mackevičius  

a.mackevicius@zur.lt

 

Tel. + 370 642 26 772

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Kelmės r.
31. Dr. Laura Masilionytė Tel. + 370 682 46 874 Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Pagal poreikį visuose rajonuose
32. Dr. Edvardas Gedgaudas Tel. + 370 687 34 801 Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Pagal poreikį visuose rajonuose
33. Dr. Rūta Česnulevičienė Tel. + 370 686 53 721 Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Varėnos r.
34. Karolina Valaišienė k.valaisiene@zur.lt

 

Tel. + 370 610 64 145

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai; Ukmergės r.,

Širvintų r.

35. Sigutis Jundulas  

s.jundulas@zur.lt

 

Tel. + 370 616 43 759

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Marijampolės r.
36. Rita Ramanauskienė r.ramanauskiene@zur.lt

 

Tel. + 370 610 64 146

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Prienų r.
37. Vilma Živatkauskienė  

Tel. + 370 682 27 115

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas; Pagal poreikį visuose rajonuose
38. Birutė Dromantienė

 

 

b.dromantiene@zur.lt

 

Tel. + 370 656 88 702

Žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai; Pagal poreikį visuose rajonuose
39. Živilė Vitkienė z.vitkiene@zur.lt

 

Tel. + 370 634 53 155

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
40. Modestas Rezgys m.rezgys@zur.lt

 

Tel. + 370 699 17 769

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose
41. Rūta Misevičienė r.miseviciene@zur.lt

 

Tel. + 370 699 17 254

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Jurbarko r.
42. Agnė Bundzinskaitė a.bundzinskaite@zur.lt

 

Tel. + 370 652 39 578

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai. Pagal poreikį visuose rajonuose

 

Lietuvos žemės ūkio rūmai Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą vykdo jau 24 metai (nuo 1994 metų), todėl Žemės ūkio rūmų specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Suburtas stiprus branduolys 42 kompetentingų konsultantų, iš kurių ne vienas yra ne tik konsultantas, bet ir praktikas, todėl įgyta patirtis ir pateikta informacija padės ūkininkams priimti teisingus sprendimus savo vykdomos veiklos plėtojime ir aktualių problemų sprendime.

Jei kyla klausimų, ar turite pasiūlymų, maloniai laukiame:

El. p. s.kisieliene@zur.lt

Tel. + 370 686 616 49

Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja

Sonata Kisielienė

 

Projektą finansuoja LR žemės ūkio ministerija

 

X