EIL. NR.
MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS
VALSTYBINIS MOKYMO PROGRAMOS KODAS, AK. VAL. SKAIČIUS
KAINA €
PASIRINKITE
1 Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai) 296162023, 10 ak. val. 60 Registruotis
2 Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas 296185007, 18 ak. val. 100 Registruotis
3 Aplinkosauga ir tręšimo planavimas 296185010, 10 ak. val. 60 Registruotis
4 Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės 396131406,24 ak. val. 150 Registruotis
5 Ekologinio ūkininkavimo pagrindai 396185007, 24 ak. val. 150 Registruotis
6 Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa 296162003, 16 ak. val. 100 Registruotis
7 Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa 296162067, 8 ak. val. 50 Registruotis
8 Ūkininko ūkio veiklos buhalterinė apskaita dvejybine sistema ir mokesčiai (pradedantiesiems) 496134405, 40 ak. val. 190 Registruotis
9 Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa. Vykdomas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas 261062110 150 Registruotis
10 Seminaras „Kuriu verslą kaime“ 5 ak. val. 50 Registruotis
11 Vermikompostavimo (sliekų auginimo) technologijų pagrindai 296162058, 10 ak. val. 60 Registruotis
12 Paramos paraiškų pildymas ir sutarčių administravimas 396131410, 8 ak. val. 50 Registruotis
X