Mokymasis trunka visą gyvenimą
gruodžio 17, 2019

Lietuvos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) šių metų sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Projekte didelis dėmesys skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Jaunieji ūkininkai susipažins su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda, ko būtent jiems labai reikia.

Pastaraisiais metais daug kalbama apie kaimo gyvybingumo išsaugojimą, nagrinėjamas ūkininkų  verslumas. Kaip matome ūkininkų verslumą sąlygoja  tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Išoriniams verslo veiksniams priskiriama ekonominė, politinė, teisinė, socialinė ir technologinė aplinka. Vidiniams  – asmeninės savybės, motyvacija, turimos žinios ir gebėjimai. Reikalingi gebėjimai gali būti suskirstyti į techninius, kurie apima rašytinę ir žodinę komunikaciją, techninius vadovavimo ir organizavimo gebėjimus, verslo vadybos gebėjimus, kurie apima planavimą, sprendimų priėmimą, marketingo ir finansų žinias, asmeninius verslumo gebėjimus, kurie apima vidinę kontrolę, inovacijas, rizikos valdymą. Prie gebėjimų priskiriamaas ir kūrybiškumas, ir jautrumas aplinkai su tikslu pamatyti naujas galimybes.

„Šiandien galime didžiuotis ūkininkų noru mokytis ir gerinti ekonominės veiklos rezultatus, taikyti naujai įgytas žinias praktikoje, modernizuojant ar restruktūrizuojant ūkius, bet tuo pačiu išsaugojant biologinę įvairovę, vykdant dirvožemio erozijos prevenciją ir gerinant dirvožemio kokybę. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus organizuojame net 156 mokymus kaimiškuosiuose rajonuose. Dalyvauti mokymuose kviečiame jaunuosius ūkininkus, dalindamiesi informacija per Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos narius. Jauniesiems ūkininkams organizuojami mokymai pagal programas:  „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“ , „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“. Numatėme, kad mokymo kursų metu suteiksime žinių ir įgūdžių 2184 ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams. Visiems, baigusiems mokymus išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus“ – informuoja projekto vadovė, LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

Lietuvai svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus. Didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę. Taip pat reikalingos žinios apie agroaplinkosauginius reikalavimus, vykdant informacijos sklaidą apie tokio ūkininkavimo naudą tiek pačiam ūkiui šiuo metu, tiek ir ateities kartoms. Todėl būtina mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus sėkmingai ir nekenkiant aplinkai vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

Mokymai yra nemokami, o juos veda kompetentingi Žemės ūkio rūmų lektoriai – konsultantai, turintys ne tik teorines žinias, bet ir praktinę patirtį.

Nuotraukoje: Mokymų pagal programą „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“ dalyviai. Mokymus veda LR ŽŪR lektorius – konsultantas dr. Edvardas Gedgaudas.

Panašios naujienos
gegužės 21, 2020
Pardavė karvę už… 62 eurus

Ekologiškai ūkininkaujančiame pieno gamybos ūkyje Rokiškio rajone susirgo karvutė. Tešmens uždegimas. Nieko stebėtino. Liga pagydoma, tačiau gijimas užsitęsė, komplikavosi. Pasitaręs […]

gegužės 21, 2020
AKTUALU kiaulių laikytojams! Priimamos paraiškos biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Š. m. birželio 1 –  30 d. priimamos paraiškos iš kiaulių laikytojų biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Tinkamos finansuoti […]

Partneriai