ŽUR Naujienos

Sausio 13 – „Atmintis gyva, nes liudija”

Sausio 13-ąją – minime Laisvės gynėjų 30-metį ir prisimename tuos, kurie 1991 metais taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Tradiciškai jungiamės prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir atminimo žvakutes  herojams atminti uždegame Žemės ūkio rūmų languose.

Sausio 13-oji mūsų atmintyje išlieka kaip laisvės gynimo ir kaip tautos vienybės diena.

Dirbkime  drauge Lietuvos labui visomis išgalėmis, neapvildami laisvės gynėjų ryžto ir vienybės, jų vilties ir tikėjimo…

X