Apie mus

ŽŪR veikla ir misija

Dialogas ir partnerystė tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valdžios institucijų bei tarptautinis interesų atstovavimas ir bendradarbiavimas – kertiniai Žemės ūkio rūmų organizacijų veiklos aspektai.

Žmogiškųjų išteklių ugdymas
 • Atstovavimas kaimo žmonių ir žemdirbių interesams valdžios institucijose: dalyvavimas posėdžiuose, susitikimuose, derybose, diskusijose, darbo grupėse, teisės dokumentų derinime ir kt.;
 • Švietimas;
 • Žemdirbių savivaldos ir nevyriausybinių kaimo organizacijų veiklos plėtra;
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
 • Žaliojo diplomo išdavimo organizavimas;
 • Jaunimo įtrauktis, profesinis orientavimas.
55 Projektai
43 Nariai
50+ Administruojamų paramų
Ekonominės veiklos plėtros kaimo vietovėse skatinimas
 • Alternatyvios žemės ūkio veiklos plėtra;
 • Socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra;
 • Efektyvaus išteklių naudojimo žemės ūkyje ir miškininkystėje skatinimas;
 • Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą.
Žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimas, ūkininkavimo sąlygų pertvarkymo skatinimas
 • Žemės ūkio gamybos ir modernizavimo plėtra;
 • Kooperacijos žemės ūkyje plėtra;
 • Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos plėtra ir vystymas.
 • Dalyvavimas ES procesuose
 • Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra ir informacijos sklaida;
 • Žemdirbių interesų atstovavimas tarptautiniu lygmeniu: bendradarbiavimas, vizitai, renginiai, susitikimai su užsienio partneriais – žemės ūkio rūmais, organizacijomis, įstaigomis, narystė tarptautinėse organizacijose (COPA-COGECA, Tarptautinėje pienininkystės federacijoje IDF, Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų taryboje).
Paskutinės naujienos
vasario 28, 2020
A.Svitojus: labiau pasitikėkime žemdirbiu

2020 m. vasario 28 d. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus sveikino pirmosios Lietuvos pluoštinių kanapių verslo parodos ir ateities sandorių […]

vasario 28, 2020
Atsivers galimybės ūkininkams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

  Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Tarpinstitucinė darbo grupė, siekianti sudaryti sąlygas smulkiesiems ir vidutiniams šeimos ūkiams bei smulkiajam ir […]