Vadovybė

Pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus
Vicepirmininkas
Algis Baravykas
Vicepirmininkas
Vytautas Buivydas

Prezidiumas

Dr. Arūnas Svitojus
Vytautas Buivydas
Dr. Edvardas Gedgaudas
Vidas Juodsnukis
Česlovas Tallat-Kelpša
Mindaugas Kinderis

Revizijos komisija

Pirmininkas
Milda Dapkevičienė
Narys
Rasa Jatulienė
Narys
Vika Eva Jakaitienė

PROCEDŪRŲ IR ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkas
Česlovas Tallat-Kelpša
Pavaduotoja
Viktorija Švedienė
Sekretorė
Sonata Kisielienė
Narys
Antanas Sviderskis
Narys
Laura Mišeikienė
Narys
Adolfas Jasinevičius
Narys
Algimantas Morkūnas
Narys
Virginija Žliobienė
Partneriai