Naujienos

Naujienos

Inovacijos Joniškio rajono žemės ūkio bendrovėje

Birželio 19 d. Joniškio rajono Žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) „Skaistgirys“ teritorijoje, UAB „Biometanos“ kogeneracinės jėgainės atidarymo juostą perkirpo Premjeras Saulius Skvernelis ir Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius. Jėgainė degina metano dujas – vidaus degimo variklis suka generatorių, kuris gamina elektros energiją. Metano gaminimo žaliava - karvių mėšlas. Šiuo metu fermose...
Naujienos

Svarbiausi tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), siekdama, kad tręšiamieji produktai (toliau – TP, trąšos) būtų naudojami tinkamai ir kad nekiltų su TP naudojimu susijusios rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, primena ūkininkams svarbiausius trąšų naudojimo reikalavimus. TP apskaitos žurnalas Tręšiant leidžiama naudoti tik tuos...
Naujienos

SVARBU ŪKININKAMS! Nevėluokite deklaruoti

Primename, kad šią savaitę, t.y. iki birželio 22 d.  šalies žemdirbiai gali deklaruoti že­mės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informa­cinės sistemos (PPIS) per e-valdžios vartus. Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo...
Naujienos

Auga ekologiško maisto paklausa ir pardavimai

Ekologiškų produktų prekybos asociacijos (OTA) duomenimis, ekologiško maisto pardavimai 2019 m. siekė 50,1 mlrd. USD, t. y. 4,6% daugiau nei prieš metus, teigiama OTA metinėje ataskaitoje. OTA ataskaitoje pateikti duomenys rodo ir ekologiško maisto rinkos augimą per pastarąjį dešimtmetį. 2010 m. ekologiško maisto pardavimų vertė 23 milijardus JAV USD, tai...
Naujienos

„NMA agro“ – reali pagalba ūkininkams

Mobilioji programėlė „NMA agro“ sparčiai populiarėja – naudotojų skaičius išaugo iki 6 tūkst. Apie savo atliktas veiklas praneša ūkininkai, investicinius projektus įgyvendinantys paramos gavėjai, apie neprižiūrėtus laukus informuoja Lietuvos gyventojai, programėle atsiųstais duomenimis naudojasi kitų priežiūros institucijų atstovai. „Norėdami pagelbėti ūkininkams jų kasdienėje veikloje sukūrėme mobiliąją programėlę „NMA agro“. Džiaugiamės,...
Naujienos

VDI skirtas baudas už nelegalų darbą patvirtino apeliacinis teismas

Apeliacinis teismas patvirtino sprendimus dėl baudų už nelegalų darbą pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) surašytus administracinio nusižengimo protokolus atlikus patikrinimus. Dviem įmonėms skirtos baudos už nelegaliai dirbusius darbuotojus siekia 3000 ir 1200 eurų. VDI atlikus patikrinimus, vienoje maitino ir paslaugų sektoriaus įmonėje nustatyti 5 nelegaliai dirbę asmenys, kitoje pramogų sektoriaus...
Naujienos

Augant AKM rizikai – raginimai stiprinti biosaugą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad Lenkijoje birželio 4 d. užfiksuotas jau trečias afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkis (Vlodavos r.) naminių kiaulių ūkyje, kuriame buvo auginama 70 kiaulių. Šiuo metu ligos židinys jau likviduotas, tačiau specialistai perspėja, kad, įsivyraujant šiltiems orams, AKM viruso rizika nuolat didėja ir Lietuvoje....
Naujienos

Paskelbti šienainio pakuočių atliekas priimantys tvarkytojai

Šienainį į plėvelę pakuojantys ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės yra atliekų darytojai ir turėtojai, todėl pagal teisės aktų reikalavimus privalo rūšiuoti šias atliekas ir tvarkyti jas arba patys, jei turi reikiamus leidimus ir yra registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, arba atiduoti turintiems teisę tokias atliekas tvarkyti atliekų tvarkytojams. Šienainio pakuočių...
Naujienos

Europos Komisija tvirtina Lietuvos fondo steigimą

Europos Komisija patvirtino Lietuvos planus įsteigti fondą, kurio tikslinis dydis būtų iki 1 mlrd. EUR ir kuris, naudodamas skolos ir nuosavo kapitalo priemones, investuotų į Lietuvoje veikiančias vidutines ir dideles įmones, nukentėjusias nuo koronaviruso protrūkio. Schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m....
Naujienos

Pasėlių draudimas – norintiems tvirtai stovėti ant žemės

Žemdirbių darbo rezultatai, kaip niekieno kito, labai priklauso nuo gamtos. Meteorologinės sąlygos lemia ar rudenį bus pilni aruodai derliaus, ar neteks patirti nuostolių. Pastaruoju metu tai ypač aktualu, nes pastebime klimato pokyčius, ką parodė ir praėjusios vasaros karščiai ar žiemos nebuvimas. Apsaugoti nuo netikėtų rūpesčių savo ūkį galima, tereikia apsvarstyti pasėlių...
Naujienos

Dėl vietovės Asvejos ežerynas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į Europos Komisijos teiktas pastabas dėl Europos Bendrijos (EB) svarbos natūraliu buveinių ir rūšių nepakankamumo, parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. Dl-210 ir patvirtinto Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus (toliau — Vietovės),...
Naujienos

EK paskelbė biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas

Gegužės 20 d. Europos Komisija priėmė naują išsamią biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama grąžinti gamtą į mūsų gyvenimus, ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema. Abi strategijos viena kitą sustiprina, jomis siekiama suvienyti gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus kartu kurti konkurencingą...
Naujienos

AKTUALU! Pasėlių deklaravimas

Informuojame, kad 2020 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. Pavėluotai priimamos nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) https://paseliai.vic.lt prisijungimo...
Naujienos

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. birželio 15 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priemonę. Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo,...
Naujienos

Didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams. Viena iš priemonių, kuri labai aktuali žemdirbiams ir kuria būtina pasinaudoti - palūkanų kompensavimas. Svarbu tai, kad šios priemonės sąlygos tapo dar patrauklesnės...
Naujienos

Ūkininkai galės pasirinkti draudikus

Įrašas   Nuo gegužės 15 d. Lietuvos žemdirbiai galės pasirinkti kur drausti pasėlius. Antrąja draudimo bendrove, šalyje teikiančia pasėlių draudimo paslaugas tapo Austrijos draudimo kompanija „BTA Baltic Insurance Company“ . Kalbiname AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje skyriaus vadovą Boris Kuzmą. Paskelbėte apie gerąją patirtį Latvijoje. Taigi kokia ta...
1 2 3 4 111
Puslapis 2 iš 111
X