Naujienos

Naujienos

Paskelbti šienainio pakuočių atliekas priimantys tvarkytojai

Šienainį į plėvelę pakuojantys ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės yra atliekų darytojai ir turėtojai, todėl pagal teisės aktų reikalavimus privalo rūšiuoti šias atliekas ir tvarkyti jas arba patys, jei turi reikiamus leidimus ir yra registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, arba atiduoti turintiems teisę tokias atliekas tvarkyti atliekų tvarkytojams. Šienainio pakuočių...
Naujienos

Europos Komisija tvirtina Lietuvos fondo steigimą

Europos Komisija patvirtino Lietuvos planus įsteigti fondą, kurio tikslinis dydis būtų iki 1 mlrd. EUR ir kuris, naudodamas skolos ir nuosavo kapitalo priemones, investuotų į Lietuvoje veikiančias vidutines ir dideles įmones, nukentėjusias nuo koronaviruso protrūkio. Schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m....
Naujienos

Pasėlių draudimas – norintiems tvirtai stovėti ant žemės

Žemdirbių darbo rezultatai, kaip niekieno kito, labai priklauso nuo gamtos. Meteorologinės sąlygos lemia ar rudenį bus pilni aruodai derliaus, ar neteks patirti nuostolių. Pastaruoju metu tai ypač aktualu, nes pastebime klimato pokyčius, ką parodė ir praėjusios vasaros karščiai ar žiemos nebuvimas. Apsaugoti nuo netikėtų rūpesčių savo ūkį galima, tereikia apsvarstyti pasėlių...
Naujienos

Dėl vietovės Asvejos ežerynas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į Europos Komisijos teiktas pastabas dėl Europos Bendrijos (EB) svarbos natūraliu buveinių ir rūšių nepakankamumo, parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. Dl-210 ir patvirtinto Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus (toliau — Vietovės),...
Naujienos

EK paskelbė biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas

Gegužės 20 d. Europos Komisija priėmė naują išsamią biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama grąžinti gamtą į mūsų gyvenimus, ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema. Abi strategijos viena kitą sustiprina, jomis siekiama suvienyti gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus kartu kurti konkurencingą...
Naujienos

AKTUALU! Pasėlių deklaravimas

Informuojame, kad 2020 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. Pavėluotai priimamos nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) https://paseliai.vic.lt prisijungimo...
Naujienos

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. birželio 15 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priemonę. Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo,...
Naujienos

Didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams. Viena iš priemonių, kuri labai aktuali žemdirbiams ir kuria būtina pasinaudoti - palūkanų kompensavimas. Svarbu tai, kad šios priemonės sąlygos tapo dar patrauklesnės...
Naujienos

Ūkininkai galės pasirinkti draudikus

Įrašas   Nuo gegužės 15 d. Lietuvos žemdirbiai galės pasirinkti kur drausti pasėlius. Antrąja draudimo bendrove, šalyje teikiančia pasėlių draudimo paslaugas tapo Austrijos draudimo kompanija „BTA Baltic Insurance Company“ . Kalbiname AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje skyriaus vadovą Boris Kuzmą. Paskelbėte apie gerąją patirtį Latvijoje. Taigi kokia ta...
Naujienos

Apie naują EK daugiametę finansinę programą

Gegužės 6 d. EK turėjo būti paskelbta nauja daugiametė finansinė programa, tačiau jos dar kol kas nėra: vyksta posėdžiai, diskusijos ir artimiausiu metu numatomas balsavimas. Gegužės 13 d. Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pasisakė Europos Parlamento plenariniame posėdyje apie naują daugiametę finansinę programą, nuosavus išteklius ir gaivinimo planą...
Naujienos

Lietuvos policijos ir žemdirbių savivaldos konferencija

Gegužės 13 d. vyko Lietuvos policijos nuotolinė konferencija su žemdirbių savivaldos atstovais, skirta stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, prevencinį nusikalstamų veikų užkardymą, susijusį su žemės ūkio sektoriumi. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Panevėžio apskrities VPK viršininkas Rimantas Bobinas,  Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis, Rokiškio r. PK...
Naujienos

Aktualijų studijoje apie vagystes iš ūkių

Gegužės 13 d. LRT Aktualijų studijoje mintimis dalinosi Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė – Datkūnienė, ūkininkas Eldevinas Gražys,  Panevėžio apskrities policijos komisariato atstovas Tadas Martinavičius, jaunųjų ūkininkų atstovai. Kaip karantinas paveikė nusikalstamumą šalyje? Šiemet žemdirbiai tikėjosi, kad...
Naujienos

Komisija išplečia laikinąją sistemą, kad būtų remiama ekonomika

Europos Komisija antrą kartą iš dalies pakeitė ir išplėtė 2020 m. kovo 19 d. priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, kad valstybės narės galėtų paremti dėl koronaviruso protrūkio nukentėjusią ekonomiką. Pirmieji pakeitimai priimti 2020 m. balandžio 3 d. Remdamasi šiomis horizontaliosiomis taisyklėmis ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija iki šiol yra patvirtinusi 1,9 trln. EUR vertės...
Naujienos

Kaip būti pasirengus orų netikėtumams?

Žemės ūkio rūmų prašymu Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėja Rasa Radienė informuoja apie gruntinio vandens lygį. „Prognozuoti tolimesnius pokyčius sudėtinga, gruntinio vandens išteklių pasipildymas tiesiogiai priklausys nuo kritulių kiekio ir temperatūros gegužės - birželio mėnesiais. Jei kritulių bus mažiau už daugiametę normą, vasaros pabaigoje – rudens pradžioje tikėtinas reikšmingas...
Naujienos

Apie pieno perdirbimo įmonių finansinius rodiklius 2019 m.

Pieno perdirbimo įmonių finansiniai rodikliai 2019 metais. Informacija parengta pagal Nasdaq Baltijos biržos duomenis.   Lentelėje pateikti suvestiniai perdirbimo įmonių rodikliai 2019 m. Rodikliai Rokiškio grupė Pieno žvaigždžių grupė Vilkyškių pieninės grupė Žemaitijos pienas grupė Pardavimai, mln. EUR 208,4 170,6 114,6 185,6 Grynasis pelnas, tūkst.. EUR 4101 136 -311 10779...
Naujienos

2020 m. pavasario ekonominė prognozė. Gilus ir netolygus ekonomikos nuosmukis, neaiškios atsigavimo perspektyvos

Koronaviruso pandemija – didelis sukrėtimas pasaulio ir ES ekonomikai, turintis labai rimtų socialinių ir ekonominių pasekmių. Nepaisant greito ir visapusiško politinio atsako tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis, šiais metais ES ekonomika patirs istorinio masto nuosmukį. 2020 m. pavasario ekonominėje prognozėje numatyta, kad euro zonos ekonomika 2020 m. susitrauks rekordiškai – 7¾ proc., o...
1 2 3 4 110
Puslapis 2 iš 110
X