ŽUR Naujienos

ŽUR Naujienos

DĖMESIO! Sausio 19 d. diskusija aktualiais klausimais

2022 m. sausio mėn. 19 d. (trečiadienį), nuo 13 val., organizuojama vieša diskusija. Diskusijos klausimai: Dėl žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūros tvarkos pakeitimų. Žiniasklaidoje skelbiama apie galimą žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūros paslaugų teikimo reformą. Šiuo metu šias paslaugas teikia savivaldybės, tačiau perdavus jas privačioms verslo įmonėms tikėtina...
ŽUR Naujienos

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai – šeimos ūkininkams ir kaimo gyventojams

Per 18 metų – nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (2004 m.) praradome 58 proc. žemdirbių: vieni pasitraukė pagal 2004-2006 m. Kaimo plėtros programos (KPP) ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos  priemonę, kiti – negavę investicijų, atsiliko nuo ūkių, kurie gavo investicijas. Esmė ir visa bėda tame, kad praėjusiais...
ŽUR Naujienos

Sausio 13 – „Atmintis gyva, nes liudija”

Sausio 13-ąją – prisimename Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Kaip ir kiekvienais metais, Žemės ūkio rūmų organizacijos jungiasi prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir...
ŽUR Naujienos

ŽŪR siūlymai dėl daugiamečių pievų atkūrimo pateikti ŽŪM

2022 m. sausio 11 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas, direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias" valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas ir valdybos narys Mindaugas Maciulevičius bei Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Rokas Rozga susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku ir...
ŽUR Naujienos

KRK tęsia diskusijas dėl Strateginio plano

Žemės ūkio ministerija jau paskelbė, kad Europos Komisijai Naujųjų metų išvakarėse pateikė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, tačiau Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) diskusijų dėl jo dar nebaigė. Apie tai išsamiai kalbėta sausio 5 d. surengtame posėdyje. KRK priėmė protokolinį nutarimą, kuriuo siūloma Strateginiame plane...
ŽUR Naujienos

DĖMESIO! Sausio 5 d. kviečiame į diskusiją dėl daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo

DĖMESIO! Jau trečiadienį - sausio 5 d. 11 val. Žemės ūkio rūmai organizuoja diskusiją dėl daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo. Diskusijoje dalyvaus ŽŪR nariai, konsultantai, ŽŪM, NMA atstovai. Žemės ūkio subjektams kyla daug klausimų bei nuogąstavimų, kuriuos numatoma aptarti organizuojamos diskusijos metu. Maloniai kviečiame dalyvauti, išklausyti informaciją ir pateikti Jums...
ŽUR Naujienos

ŽŪR ir Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerijos projektas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai drauge su  Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerija vykdė  projektą  (projekto Nr. 2821OE001), kurio tikslas – Lietuvos ekologinio žemės ūkio sektoriaus apžvalga. Projektas skirtas apžvelgti ekologiškų maisto produktų pasiūlos ir paklausos poreikį. Įgyvendinant projektą parengta ataskaita, kurią sudaro penkios  dalys, kur pateikiama informacija apie ekologinį...
ŽUR Naujienos

Žemdirbiai ir kaimo gyventojai – Mokymosi visą gyvenimą dalyviai

63 % investuotojų Lietuvoje pabrėžia kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, 28 % Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) vadovų ir net 40 % gamybos įmonių vadovų teigia, kad potencialių darbuotojų išsilavinimas neatitinka jų lūkesčių ir poreikių, o Užimtumo tarnyba informuoja, kad žemės ūkio, pramonės, statybų bei paslaugų sektoriuose – jaučiamas kvalifikuotos darbo jėgos...
ŽUR Naujienos

Kaip numatoma keisti vandens išteklių naudojimo reglamentavimą žemės ūkyje

2021 m. gruodžio 6 d. įvyko Žemės ūkio rūmų organizuota diskusija dėl vandens išteklių naudojimo žemės ūkyje reglamentavimo pakeitimų. Diskusijos metu pristatytas Aplinkos ministerijos parengtas ir derinimui pateiktas teisės aktų projektų paketas: Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 16  straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. 21-32890), Vandens įstatymo Nr. VIII-474 9,  18, 25...
ŽUR Naujienos

Dalintis gerąja kooperacijos patirtimi – būtina

Kaip valdyti savo ūkį ir gauti iš jo maksimalų pelną? Tokie klausimai dažniausiai kyla smulkių ir vidutinių ūkių savininkams. Neretai tam, kad sulauktų finansinės sėkmės, ūkininkui nepakanka tiesiog pasirinkti tinkamiausią žemės ūkio šaką, žinoti ir gebėti taikyti turimas žinias ir gebėjimus, kad efektyviai tvarkytis savo ūkyje. Pelnui įtakos dažnai turi...
ŽUR Naujienos

Mokytojų – praktikų patarimai – aukso vertės

Šiandien mokymasis visą gyvenimą ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams tapo būtinybe, kuri gali padėti gauti didesnes pajamas, susirasti ir kritiškai vertinti viešai skelbiamą informaciją, bendrauti ar suteikti pagalbą kitiems. Vis dėlto, Lietuvoje iki šiol nepavyksta pasiekti prieš 13 metų (2008 m.) Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje užsibrėžto tikslo padidinti...
ŽUR Naujienos

Aptarti uogininkams rūpimi klausimai

ŽŪR nariai - Pramoninių uogynų augintojų asociacija (PUA) susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku uogų augintojams aktualių ir rūpimų klausimų aptarimui. PUA pirmininkas Adolfas Jasinevičius informavo, kad šiuo finansiniu laikotarpiu, norint gauti išmokas už ekologinį ūkininkavimą, reikėjo pateikti įrodymus apie produkcijos  realizavimą, todėl uogų augintojai norėtų, kad įveisus naujus...
ŽUR Naujienos

ŽŪR siūlymai dėl ekoschemų gyvulininkystės sektoriui

Lapkričio 25 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir Žemės ūkio technologijų skyriaus vedėjas Paulius Astrauskas drauge su Lietuvos vidutinių pieno ūkių (LVPŪ) pirmininke Renata Vilimiene ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) direktore Vilma Živatkauskiene dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) organizuotoje diskusijoje dėl ekoschemų gyvulininkystės...
1 2 3 4 5 6 23
Puslapis 4 iš 23
X