ŽUR Naujienos

Žemdirbiai ir kaimo gyventojai – Mokymosi visą gyvenimą dalyviai

63 % investuotojų Lietuvoje pabrėžia kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, 28 % Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) vadovų ir net 40 % gamybos įmonių vadovų teigia, kad potencialių darbuotojų išsilavinimas neatitinka jų lūkesčių ir poreikių, o Užimtumo tarnyba informuoja, kad žemės ūkio, pramonės, statybų bei paslaugų sektoriuose – jaučiamas kvalifikuotos darbo jėgos...
Naujienos

Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas – 3 dalykai, kurie turėtų pasikeisti kaime

Žemės ūkio ministerija netrukus rengiasi Europos Komisijai pateikti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, o jo turinys baigiamas derinti su socialiniais partneriais, mokslininkais ir sprendimų priėmėjais. „Pastarieji mėnesiai buvo labai intensyvūs, nes jaučiame didelę atsakomybę už Lietuvos žemės ūkio ateitį. Todėl pristatymų, diskusijų, derybų netrūko. Tačiau...
Naujienos

A.Svitojus: absoliuti dauguma žemdirbių palaikytų ir ambicingesnį nei dabar siūloma tiesioginių išmokų ribojimą – 60 tūkst. Eur subjektui

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) gruodžio 22 dieną rinkosi į paskutinį šiais metais posėdį. Darbotvarkė įtempta: Vyriausybės siūlomi teisės aktų pakeitimai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų tobulinimo, parlamentinės kontrolės klausimai – dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) planuojamų logistikos centrų....
Gyvulininkystė

DĖMESIO! Kviečiame susipažinti su pasaulinėmis pienininkystės sektoriaus naujienomis

Kviečiame dalyvauti renginyje apie pasaulines pienininkystės sektoriaus naujienas. Renginys vyks nuotoliniu būdu š. m. gruodžio mėn. 22 d. (trečiadienį), 14 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“. Microsoft Teams meeting Click here to join the meeting Š. m. spalio 13-15 dienomis vyko Tarptautinės...
Naujienos

DĖMESIO! Užduokite rūpimus klausimus NMA, VMVT ir ŽŪKVC atstovams

Gruodžio 21 d. (antradienį) 14 val. kviečiame Jus dalyvauti tarpinstituciniame susitikime, kuriame dalyvaus Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai. Susitikimo metu ūkininkai ir visi žemės ūkio veiklos subjektai galės aptarti su išvardintų institucijų kompetencija susijusius aktualius klausimus, taip pat pateikti...
Naujienos

DĖMESIO! Kviečiame į konferenciją apie tausojamosios žemdirbystės naudą

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „TIESIOGINĖS SĖJOS TECHNOLOGIJOS PRITAIKYMAS DIRBAMOSE ŽEMĖSE IR GANYKLOSE, SIEKIANT EKOSISTEMŲ BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO“, kuri vyks 2021 gruodžio 22 d., (trečiadienį) 10 val., Žemės ūkio rūmuose, adresu: Kaunas, K. Donelaičio g. 2, Didžiojoje salėje (II a.). arba nuotoliniu būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ2NWE2NTktYmMzMC00NDU4LWE4Y2MtYmYwODE3NGIwNmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%22040f0c04-436b-433a-8267-90f3ffa26776%22%7d Konferencijoje bus pristatomi projekto „Tiesioginės sėjos...
Naujienos

Seimo komitetas tęsia Strateginio plano parlamentinę kontrolę

Gruodžio 15 d. vykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje buvo tęsiama Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano rengimo parlamentinė kontrolė. Žemės ūkio rūmų nariai aktyviai stebi dokumento rengimą ir dalyvauja procese. Ne vienos asociacijos atstovai buvo atvykę į Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) surengtą strategijos pristatymą...
Naujienos

Vietos veiklos grupės (VVG) Lietuvos kaimuose padeda kurti naujas paslaugas ir verslus

Kiekvienoje Lietuvos kaimiškoje savivaldybės teritorijoje veikiančios VVG skatina vietos bendruomenių, verslo ir valdžios bendradarbiavimą sprendžiant aktualias vietos problemas. VVG sutelkia tris sektorius – pilietinę visuomenę, verslą ir vietos valdžią – ir siekia įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus, tenkinti tos teritorijos gyventojų ir bendruomenių poreikius. Dėl LEADER programos ir VVG...
ŽUR Naujienos

Kaip numatoma keisti vandens išteklių naudojimo reglamentavimą žemės ūkyje

2021 m. gruodžio 6 d. įvyko Žemės ūkio rūmų organizuota diskusija dėl vandens išteklių naudojimo žemės ūkyje reglamentavimo pakeitimų. Diskusijos metu pristatytas Aplinkos ministerijos parengtas ir derinimui pateiktas teisės aktų projektų paketas: Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 16  straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. 21-32890), Vandens įstatymo Nr. VIII-474 9,  18, 25...
Mūsų herojai

Kooperacija Lietuvoje – misija įmanoma

  Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją Lietuvos ūkininkams kitų ES valstybių narių atžvilgiu, stiprinti pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto tiekimo grandinėje, reikalingos ypatingos sąlygos, kad žemės ūkio kooperatyvai būtų patrauklūs – plėstų naujų narių ratą bei galėtų sėkmingai vykdyti veiklą, įgyvendinant fundamentalius kooperacijos tikslus bei principus. Šių tikslų...
Naujienos

DĖMESIO! Susipažinkite su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiu planu

Žemės ūkio rūmų vadovai ir organizacijų lyderiai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano pristatyme bei teikė pastabas ir siūlymus, ką reikėtų dar tobulinti ir kam derėtų skirti didesnį dėmesį. Per naująjį ES paramos laikotarpį tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai numatoma 4,27 mlrd....
ŽUR Naujienos

Dalintis gerąja kooperacijos patirtimi – būtina

Kaip valdyti savo ūkį ir gauti iš jo maksimalų pelną? Tokie klausimai dažniausiai kyla smulkių ir vidutinių ūkių savininkams. Neretai tam, kad sulauktų finansinės sėkmės, ūkininkui nepakanka tiesiog pasirinkti tinkamiausią žemės ūkio šaką, žinoti ir gebėti taikyti turimas žinias ir gebėjimus, kad efektyviai tvarkytis savo ūkyje. Pelnui įtakos dažnai turi...
Naujienos

Nuo klimato reiškinių nukentėjusiems dar liko 1,6 mln. eurų lėšų lengvatinėms paskoloms iki metų pabaigos

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) informuoja, kad lengvatinių paskolų teikimas pagal priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ artėja prie pabaigos. Jos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d., o 1,6 mln. eurų jų dar teikia priemonės įgyvendinime dalyvaujančios Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU)...
ŽUR Naujienos

Mokytojų – praktikų patarimai – aukso vertės

Šiandien mokymasis visą gyvenimą ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams tapo būtinybe, kuri gali padėti gauti didesnes pajamas, susirasti ir kritiškai vertinti viešai skelbiamą informaciją, bendrauti ar suteikti pagalbą kitiems. Vis dėlto, Lietuvoje iki šiol nepavyksta pasiekti prieš 13 metų (2008 m.) Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje užsibrėžto tikslo padidinti...
Naujienos

Parlamentinė kontrolė dėl Strategijos ir veislininkystės įmonių privatizavimo

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) gruodžio 8 d. posėdyje tęsė parlamentinę kontrolę dėl rengiamo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano. Kitas parlamentinis klausimas itin aktualus gyvulių augintojams: dėl privatizuojamų trijų valstybinių veislininkystės įmonių. Kokia pasiekta pažanga? Kaip bus per ateinančių penkerių metų laikotarpį skirstomas kiek didesnis...
1 2 3 4 5 160
Puslapis 3 iš 160
X