ŽUR Naujienos

ŽUR Naujienos

Kai organizacijoje vyrauja pagarba ir susiklausymas, o visų bendras siekis – gyvybingas kaimas ir sėkmingi ūkininkai

Gruodžio 22 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) bendruomenės nariai, kaip ir kiekvienais metais, rinkosi į šventinį susitikimą. Nors šiais metais susitikimas buvo ir nuotolinis, tačiau tai nesutrukdė nuoširdiems sveikinimams, geriems padėkos žodžiams ir per metus nuveiktų darbų apžvalgai. Žemės ūkio rūmų bendruomenę sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis...
ŽUR Naujienos

ŽŪR kreipimasis į AM ir ŽŪM

Gruodžio 17 d. Žemės ūkio rūmai raštu kreipėsi į Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo, kuriame  pateikė pastabas ir pasiūlymus. Siekiant sumažinti žemės ūkio veiklos subjektams tenkančią perteklinę administracinę ir ekonominę naštą bei tinkamai prisitaikyti prie pakitusių veiklos vykdymo sąlygų, Žemės...
ŽUR Naujienos

Seimo komitetas gręžiasi į kaimui aktualiausius klausimus

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) gruodžio 16 d. posėdžiavo keturias valandas, aptarė daug aktualijų. Proga pasisakyti apie tai, kokios žemės ūkio ir kaimo problemos labiausiai jaudina, buvo sudaryta socialiniams partneriams. Svarstomi teisės aktai Ant KRK virtualaus posėdžių stalo buvo kai kurie jau anksčiau svarstyti teisės aktai. Parengtas Seimo nutarimo „Dėl...
ŽUR Naujienos

LR ŽŪR Tarptautinių ryšių komitetas (TRK): pagarba įvairioms nuomonėms ir kompromisiniai sprendimai

LR ŽŪR atstovai nuolat dalyvauja COPA/COGECA  grupių bei kitų tarptautinių žemdirbių organizacijų posėdžiuose, todėl TRK nariai aptarė svarbiausius klausimus, kurie bus nagrinėjami artimiausiu laiku. Labai svarbu, kad Lietuvos atstovai Briuselyje gintų ne siaurus kurios nors vienos ar kelių organizacijų, bet absoliučios daugumos Lietuvos žemdirbių interesus. Ne paslaptis, kad TRK nariai...
ŽUR Naujienos

Projektas paskatins inovatyvią žemdirbystės technologiją ir prisidės prie tvaraus ūkininkavimo

  Pastaruoju metu žemės ūkio sektoriaus plėtra ir konkurencinis pranašumas jau neįsivaizduojamas be naujų technologijų diegimo ir naudojimo. Lietuvoje pastebimas didėjantis susidomėjimas supaprastintu žemės dirbimu. Atliepiant žemdirbių poreikiams, Žemės ūkio rūmai inicijavo projektą „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020...
ŽUR Naujienos

NMA pristatė atliktus darbus socialiniams partneriams

Gruodžio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), kaip ir kiekvienais metais, sukvietė socialinius partnerius į diskusiją „Paramos administravimo ir bendradarbiavimo su NMA aktualijų ir planų aptarimas“. Tik šiais metais diskusija dėl kovido situacijos buvo organizuota nuotoliniu būdu. Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas  (LR ŽŪR) dr. Arūnas Svitojus padėkojo...
ŽUR Naujienos

KRK pritarė Vyriausybės programos projektui, svarstė kitus klausimus

Gruodžio 9 d. XVIII Vyriausybės premjerė Ingrida Šimonytė Seimui pristatė Vyriausybės programos projektą. Artėjant jo priėmimui, kuris numatytas gruodžio 11 d., trečiadienį į koalicinio Ministrų kabineto programines nuostatas gilinosi Seimo komitetai. Viziją žemės ūkio srityje Seimo Kaimo reikalų komitetui (KRK) pristatė paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Be to, KRK...
ŽUR Naujienos

Pateiktos pastabos dėl žemdirbiams aktualaus teisės akto projekto

Žemės ūkio rūmai,  išnagrinėję Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo” projektą, kurio 7 punkte siūloma įtvirtinti...
ŽUR Naujienos

ELO generalinė asamblėja ir EK strategijų scenarijai

Gruodžio 2 d. vyko Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis ir Lietuvos žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Živilė Vitkienė. Šalys narės aptarė ELO veiklą 2020 m. ir formulavo klausimus ES Tarybai pirmininkausiančiai Portugalijai apie žemės ūkio...
ŽUR Naujienos

Copa-Cogeca narių konferencija su Frans Timmermans

Gruodžio 3 d. Europos žemdirbių ir žemės ūkio kooperatyvų atstovų nuotolinėje jungtinėje Copa (ES žemės ūkio organizacijų komiteto) ir Cogeca (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) konferencijoje susitiko su Europos Komisijos vykdančiuoju viceprezidentu Frans Timmermans ir paprašė informuoti apie Komisijos poziciją dėl BŽŪP derybų. Šalys narės vieningai pareiškė, jog šiuo...
ŽUR Naujienos

LR ŽŪR taryba susitiko su naujuoju Seimo KRK pirmininku ir aptarė pasiūlymus Vyriausybės programai

LR ŽŪR tarybos posėdyje nuotoliniu būdu be tarybos narių dalyvavo ir naujasis Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkas Viktoras Pranckietis bei buvęs šio komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas. Diskusijoje su naujuoju Seimo KRK vadovu LR ŽŪR tarybos nariai išsakė  svarbiausius pasiūlymus dėl žemės ūkio politikos, išklausė Seimo KRK pirmininko atsakymus ir...
ŽUR Naujienos

Kviečiame į seminarą apie ekologiškos produkcijos tiekimą vaikams

Maloniai kviečiame žemės ūkio ministerijos, savivaldybių vaikų ugdymo įstaigų atstovus, ekologiškos produkcijos augintojus ir tiekėjus dalyvauti Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų organizuojamame seminare „Ekologiškos produkcijos vartojimo skatinimas ir tiekimas vaikams“, kuris vyks š. m. gruodžio 7 d. (pirmadienį) 10 val. per „Microsoft Teams“ programą, nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNkNjJjZWMtYTQ0ZC00MmQ4LTk5ZjItMTdlNGJlYTQ0MTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%2243657bae-aa12-4a6a-bde0-8f8af4652e5d%22%7d...
ŽUR Naujienos

Europos žemdirbių savivaldos aktualijos

Š. m. lapkričio 26-27 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo nuotoliniuose Copa (ES žemės ūkio organizacijų komiteto) ir Cogeca (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) prezidiumų posėdžiuose. Jų metu šalys narės dalinosi informacija apie Afrikinio kiaulių maro situaciją, apie teisėkūros procesus, susijusius su BŽŪP po 2020 m.,...
ŽUR Naujienos

Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2020 m. gruodžio 4 d. (penktadienį) 11 val.kviečiamas Lietuvos žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkėje: Susitikimas su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Dėl Žemės ūkio rūmų pasiūlymų aštuonioliktosios Vyriausybės programai. Aktualumas. Prezidentas Gitanas Nausėda 2020 m. lapkričio 25 d. pasirašė dekretą dėl Ingridos Šimonytės skyrimo Ministre Pirmininke....
ŽUR Naujienos

Aušros Vartų atlaidai – malda už žemdirbius

Lapkričio 16 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose, kuriuose buvo meldžiamasi už žemdirbius. Su visais šalies žemdirbiais dalinamės vyskupo Dariaus Trijonio dvasingais palinkėjimais. Ypatingas laikas švęsti Aušros Vartų atlaidus. Į pabaigą eina liturginiai metai. Paskutiniai atlaidai šiame laikotarpyje. O ką darome paprastai pabaigoje? Švenčiame ir...
1 5 6 7 8 9 20
Puslapis 7 iš 20
X